fredag 27 april 2018

Bye bye Malmö, hello Toronto!

Foto: Pixabay
Idag samlar jag ihop mina anteckningar och spännande texter om skolbibliotek i Toronto. På onsdag flyger jag nämligen iväg med skolbibliotekarien Lisa Hamfors till Toronto. Vi fick i våras stipendiet Creo för vår ansökan om att åka på studiebesök i Toronto.
Varför just Toronto? Alla rektorer i Malmö stad går just nu en fortbildning med inspiration kring skolorna i Kanada. Detta eftersom skolorna lyckats öka sin likvärdighet för eleverna. Elevernas bakgrund spelar en mindre roll för deras utveckling i skolan. Därför vill jag och Lisa se vilken roll skolbiblioteken spelar i den kanadensiska skolan.

Vi kommer att besöka fem olika skolor, för barn i olika åldrar och hoppas bli rejält inspirerade både när det gäller det läsfrämjande som hur lärarna samarbetar med bibliotekarier i undervisningen när det gäller informationssökning och källkritik.

Är tillbaka på skolan den 14 maj!

tisdag 24 april 2018

Världsbokdagen 23 april


För att fira världsbokdagen och låta den räcka lite längre, kan du gå in och göra Läspeppens litteraturquiz. Har du tur kan du vinna ett författarbesök till din klass!