fredag 27 april 2018

Bye bye Malmö, hello Toronto!

Foto: Pixabay
Idag samlar jag ihop mina anteckningar och spännande texter om skolbibliotek i Toronto. På onsdag flyger jag nämligen iväg med skolbibliotekarien Lisa Hamfors till Toronto. Vi fick i våras stipendiet Creo för vår ansökan om att åka på studiebesök i Toronto.
Varför just Toronto? Alla rektorer i Malmö stad går just nu en fortbildning med inspiration kring skolorna i Kanada. Detta eftersom skolorna lyckats öka sin likvärdighet för eleverna. Elevernas bakgrund spelar en mindre roll för deras utveckling i skolan. Därför vill jag och Lisa se vilken roll skolbiblioteken spelar i den kanadensiska skolan.

Vi kommer att besöka fem olika skolor, för barn i olika åldrar och hoppas bli rejält inspirerade både när det gäller det läsfrämjande som hur lärarna samarbetar med bibliotekarier i undervisningen när det gäller informationssökning och källkritik.

Är tillbaka på skolan den 14 maj!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar