Att tänka källkritiskt

Mars - källkritikens månad

Att inte tro på allt en ser och hör - hur svårt kan det vara?
Det är inte helt lätt att veta hur en ska förhålla sig till information, nyheter, skvaller, youtube-klipp eller vloggar. Vi är i ett konstant brus av information och för att inte fullkomligt drunka, måste vi veta hur vi ska förhålla oss till den.

Källkritik på Internet

De grundläggande frågorna du behöver ställa dig är: 
Vem står bakom? 
Vad säger källan?
Varför säger källan det den säger? 
Hur verkar källan ut? 
Kan du jämföra med något du redan vet?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar